Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Welkom op de pagina van de Schoolraad

Klik hier voor het Statuut van de Schoolraad

Wij, ouders, zijn samen met school de drijvende kracht achter de activiteiten
Een goede sfeer en saamhorigheid op school zijn erg belangrijk en dragen bij aan een fijn schoolklimaat voor onze kinderen. Om dit te bereiken zetten de ouders in de Schoolraad zich in om leuke activiteiten te organiseren in en rond school, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, de Avondvierdaagse en de Sportdagen.

De kracht van de ouders
De Schoolraad onderhoud goede contacten met de leerkrachten, de directie, de medezeggenschapsraad, en omdat de Schoolraad met veel mensen spreekt, kunnen we mogelijke knelpunten signaleren en ideeën aandragen met betrekking tot onderwerpen die ouders na aan het hart liggen. Zo zijn we bijvoorbeeld nauw betrokken geweest bij de realisatie van de nieuwe school, en zijn druk bezig om samen met school en de MR het thema Brede School weer op de kaart te krijgen.

Alle activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Een gedegen verantwoording voor de uitgaven vind u terug in het financieel jaarverslag wat jaarlijks gemaakt wordt.

Met uw hulp!
De Schoolraad bestaat uit een kern van 17 ouders die in teams diverse projecten trekken en zo’n 8 keer per jaar in zijn geheel samenkomt. Daarnaast is er een flinke groep hulp-ouders waar de Schoolraad een beroep op kan indien nodig. Maar met een school van 650 leerlingen blijft de Schoolraad altijd op zoek naar nieuwe leden en hulpouders.

Wilt u lid worden van de Schoolraad of vindt u het leuk om de Schoolraad bij één of meer activiteiten te ondersteunen? Neem contact met één van onze leden, bezoek vrijblijvend een schoolraadvergadering of e-mail uw vraag naar onze voorzitter: Ino Paap, bereikbaar via ino@inopaap.nl, 06-24623404 of donderdagmiddag op het schoolplein.

De leden van de Schoolraad:

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl