Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Ook in schooljaar 2016-2017 staan weer activiteiten gepland waarvoor wij de ouders om een bijdrage vragen. Hieronder ziet u een overzicht wanneer u de desbetreffende verzoeken kan verwachten.
In september bijdrage Tussenschoolse Opvang
€ 52 voor kinderen uit groep 1 t/m 3
€ 68 voor kinderen uit groep 4 t/m 8
Rekeningnr. : NL 86 RABO 0194 3520 72 BIC RABONL2U
t.n.v.: SALOMO, DE ARK TSO/OV
o.v.v.: de naam en de groep van uw kind(eren)

In oktober bijdrage Schoolraad
Dit wordt gebruikt voor o.a. schoolreisje, Kerst, Sinterklaas, excursies, koken en sportdagen.
€ 45 per jaar voor de kinderen in groep 1 t/m 7.
Voor leerlingen van groep 8 is het € 27,50 omdat de kosten voor het kamp apart worden betaald.
Stroomt het kind in groep 1 in na 1 januari 2017, dan zijn de kosten € 20.

Rekeningnr.: NL 94 RABO 0300 5722 63 BIC RABONL2U
t.n.v.: SALOMO, DE ARK OR/MR
o.v.v.: de naam en de groep van uw kind

In januari de bijdrage voor het Ark Cultuurfonds
Het Ark Cultuurfonds is ingesteld om het culturele profiel van De Ark waar te maken. Het fonds zorgt voor ideeën en budget voor twee culturele thema’s per jaar, culturele uitstapjes en evenementen. Dit seizoen zijn er ook weer muzieklessen en -optredens, verzorgd door Hallo Muziek. Het is voor ouders de voordeligste manier om hun kind kennis te laten maken met muziek: € 1,50 per kind per week.
De bijdrage voor het Ark Cultuurfonds is:
€ 75 per kind voor kinderen in groep 1 t/m 7 (inclusief de muzieklessen) en
€ 20 per kind voor kinderen in groep 8 (geen muzieklessen door Hallo Muziek in deze groepen)
Rekeningnr. : NL70INGB0009443165
t.n.v.: Arkfonds
o.v.v.: de naam en de groep van uw kind

 

MINIMA REGELINGEN, INFO VOOR DE DIRECTIES VAN DE HAARLEMSE SCHOLEN
In bijlage treft u een brochure aan m.b.t. financiële tegemoetkoming voor ouders met een minimum inkomen, zoals schoolkosten, huiswerkbegeleiding en/of bijlessen. Hierin vindt u informatie over de mogelijkheden m.b.t. financiële tegemoetkoming voor ouders met een minimum inkomen.
De folder staat ook op www.haarlem.nl. Via de zoekterm ‘krappe beurs’ verschijnen alle regelingen met uitleg en mogelijkheden voor het downloaden van het aanvraagformulier en de folder.


Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl