Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Extra verlof
Voor bepaalde bijzondere omstandigheden kan vrij worden gevraagd d.m.v. een ‘verlofformulier’. Deze is te verkrijgen bij de administratie van onze school. Of via deze link. Voor toelichting verwijzen wij u naar de site van de gemeente Haarlem. Het verlofformulier dient, minimaal 6 weken voor de datum, te worden ingeleverd bij de bouwcoördinator:
Judith Dankelman groep 1-2
Emmy Waegemakers groep 3-5
Sjoerd van den Berg groep 6-8

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl