Samen uitdagen tot ontwikkelen
Interconfessionele basisschool

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl

Welkom!

Naast vakken als rekenen, schrijven, taal, geschiedenis en topografie is ook gym (officieel heet het vak eigenlijk 'bewegingsonderwijs') een heel belangrijk vak voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs leren de kinderen ontzettend veel. Natuurlijk allerlei motorische vaardigheden: zogenaamde grondvormen van bewegen als balanceren, klimmen/klauteren, stoeien, enzovoorts. En later meer 'echte' sporten als basketbal, hockey, trefbal, enzovoorts. Maar ook aspecten als samenwerken, samen sporten, winst/verlies, elkaar helpen/geholpen worden en natuurlijk het op je eigen niveau leren sporten en bewegen. Gymles is dus meer dan bewegen!

Nu maakt het ene kind een heel andere ontwikkeling door dan de ander en zal ook in de les bewegingsonderwijs niveauverschil te zien zijn. Hier wordt tijdens de les op ingespeeld. Het klassikaal bokspringen of ringzwaaien is dan ook lang verleden tijd. Niet meer iedereen die je aankijkt als je niet over de bok komt. Tegenwoordig werken we in meerdere vakken met verschillende opstellingen. Iedereen kan in een vak, in een klein groepje, op zijn eigen niveau aan de slag.

Wil je nog meer weten over de lessen bewegingsonderwijs, loop dan na schooltijd een keer binnen of stuur een mailtje naar niek.tammer@ark-haarlem.nl of lisanne.bouten@ark-haarlem.nl of sport@ark-haarlem.nl (allebei)

Sportieve groet!

Meester Niek en juf Lisanne

 

 

 

Belangrijke mededelingen:

Data school sporttoernooien waar leerlingen aan mee kunnen doen:

 • Woensdag 21 september, Sprint voor de groepen 4,5,6,7,8
 • Woensdag 12 oktober; Zwemmen voor de groepen 6-8.
 • Woensdag 29 oktober; Handbal voor de groepen 7&8.
 • Woensdag 9 november; Dammen voor de groepen 4-8.
 • Woensdag 16 & woensdag 23 november; Basketbal voor de groepen 7&8.
 • Woensdag 25 januari; Schaken voor de groepen 5-8.
 • Woensdag 15 februari; Badminton voor de groepen 7&8.
 • Maandag 20 februari; Zaalvoetbal voor de groepen 7&8.
 • Woensdag 1 maart; Volleybal voor de groepen 7&8.
 • Maart; start voetbaltoernooi voor de groepen 7&8.
 • Woensdag 22 maart; Voetbal voor de groepen 5&6.
 • Zaterdag 15 april; Korfbal, voor de groepen 3-8.
 • Woensdag 17 mei; Beeball voor de groepen 3-8.
 • Woensdag 31 mei; Veldloop voor de groepen 5-8.
 • Woensdag 21 juni; Hockey voor de groepen 7&8.

Voor een toernooi vertellen we in de gymles dat leerlingen zich mogen opgeven, en zetten we een stukje in de nieuwbrief. In de gymlessen besteden we iets meer aandacht aan deze sport (als dat mogelijk is) en soms zijn er trainingen na schooltijd. Aanmelden kan via sport@ark-haarlem.nl 

Contact

Velserstraat 17
2023 EA  Haarlem

023 525 00 33
info@ark-haarlem.nl